Czy fundacja rodzinna jest tylko dla firm rodzinnych?

W pracach nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej udział wzięli przedstawiciele środowiska firm rodzinnych (przedsiębiorcy, doradcy, organizacje biznesowe). Nie oznacza to jednak, że fundacja rodzinna jest zastrzeżona tylko dla sukcesji w firmach rodzinnych, w ramach której dochodzi do przeniesienia do fundacji firmy rodzinnej. Żaden przepis ustawy o fundacji rodzinnej nie wprowadza takich ograniczeń.

Fundacja rodzinna jest fundacją prywatną, co oznacza, że powoływana jest przez osobę prywatną, która przenosi do fundacji prywatne mienie oraz ustala zasady jego dystrybucji lub zarządzania nim. Przymiot rodzinna charakteryzuje grono beneficjentów, którymi mogą lecz nie muszą być członkowie rodziny fundatora. Mimo, że ustawa nadaje nazwę fundacja rodzinna, która jest elementem obowiązkowym firmy FR, obok dowolnie obranego oznaczenia, nie decyduje to o kategorii beneficjentów oraz tym, czy mogą być nimi osoby niespokrewnione z fundatorem.

Może się zdarzyć, że w chwili powołania fundacji, lub na etapie jej funkcjonowania beneficjentami fundacji rodzinnej nie będą osoby bliskie fundatorowi. Przykładowo członkowie rodziny umrą, albo w chwili powołania fundacji fundator nie ma zstępnych, lub jako beneficjentów wskaże osoby niespokrewnione.