Fundacja rodzinna a spółka - podobieństwa i różnice. Cz.5 Fundator FR

Fundator w FR, czyli najważniejsza osoba, od której zależą fundamenty prawidłowego ukształtowania fundacji rodzinnej i możliwość realizacji postawionego jej celu.

Fundatorem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zatem na podstawie aktualnego brzmienia ustawy fundacji rodzinnej nie może założyć ani inna fundacja (w tym prawa zagranicznego), ani inna osoba prawna. FR może mieć kilku fundatorów, choć nie dotyczy to sytuacji gdy fundacja powoływana jest w testamencie. Fundatorem nie można się stać po jakimś czasie, np. poprzez to że osoba fizyczna podaruje fundacji (fundacji w organizacij) mienie. 

Fundator określa beneficjentów, ale tez może ich zmieniać lub zmieniać ich uprawnienia. Fundator może zostać beneficjentem.

Od niego zależeć będą zasady realizacji świadczeń na rzecz beneficjentów, polityka inwestycyjna FR, czy też określenie okoliczności kiedy fundacja podlega rozwiązaniu.

Fundator może w statucie powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia, ale same prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne.

Co ważne, fundator nie odpowiada za zobowiązania fundacji. Taki charakter mają również wspólnicy spółek kapitałowych.

Inaczej jest jednak w drugą stronę, w określonych przypadkach i na zasadach ustawy fundacja odpowiada za zobowiązania fundatora, jego obowiązki alimentacyjne, czy może być osobą zobowiązaną wobec uprawnionych do zachowku.

FR od spółek różni się tym, że w spółkach nie ma fundatora. W fundacji rodzinnej fundator nie otrzymuje w zamian za przeniesienie mienia żadnych praw udziałowych ani żadnego członkostwa. Przysługują mu jedynie takie prawa, które wynikają z ustawy o FR oraz ze statutu, który sam ustanawia.