Działalność Fundacji Rodzinnej Cz. 1

Działalność fundacji rodzinnej to jedno z zagadnień, któremu poświęca się aktualnie najwięcej uwagi. To ta część funkcjonowania fundacji rodzinnej dla wielu przyszłych fundatorów jest obecnie tematem pogłębionej analizy.

Działalność FR ma dwa znaczenia. Pierwsze dotyczące organizacji i funkcjonowania, drugie dotyczące dozwolonej działalności gospodarczej. 

Pierwsze znaczenie jest kluczowe dla oceny prawidłowej strukturyzacji fundacji rodzinnej. FR powoływana jest w celu zakreślonym ustawą oraz dla realizacji celu szczególnego ustanowionego przez fundatora w statucie. 

FR powoływana jest w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. To jest podstawowy cel powołania FR - w obrocie gospodarczym nazywany sukcesją (SUKCESja).

W zakresie gromadzenia mienia i zarządzania nim FR może podejmować prowadzenie działalności gospodarczej ale wyłącznie w zakresie dozwolonym w ustawie o fundacji rodzinnej. Wtedy staje się przedsiębiorcą. Może stać się również zakładem pracy, o ile zatrudnia pracowników. 

FR może tworzyć jednostki terenowe. Tworzenie jednostek terenowych nie jest uzależnione od prowadzenia działalności gospodarczej. Z praktycznego punktu widzenia utworzenie jednostek terenowych wynikać będzie z charakteru składników mienia zarządzanego przez fundację rodzinną lub rodzaju świadczeń i sposobu ich realizacji na rzecz beneficjentów. 

Działalność fundacji rodzinnej zakreślona jest przepisami ustawy i statutu. To w nim fundator dookreśla sposób funkcjonowania fundacji, jej organów, sposobu zarządzania mieniem, wytyczne dotyczące inwestowania mieniem fundacji rodzinnej. 

O działalności gospodarczej FR więcej w kolejnym poście. Zapraszamy!